Klicka här för gratis kasino programvara.

 

Baccarat Regler

 

ATT SPELA
En spelare vadslår på vilken av två händer ("Spelaren" eller "Banken") som har en poängsumma närmast 9. Varje hand tar minst två kort men ej fler än tre. Baccarat är spelat med åtta kortlekar. Det första och tredje kortet delat från korthållaren utgör "Spelarens" hand, och det andra och fjärde utgör "Bankens" hand.
Klädda kort och tior räknas som noll; ess räknas som 1, alla andra kort räknas till dess värde. Om det behövs, delas ett tredje kort ut till varje hand i enlighet med specifika regler som visas i figuren nedan. Om poängvärdet av de två första korten är 8 eller 9 för vilken som helst av händerna, kännetecknas detta som en "Natural" och inga fler kort delas ut.
Den hand som har högst summa närmast nio vinner.
Vinster betalas i jämna pengar. Hur som helst, ett vinnande "Banker" vad betalar 5% i kommission som fråntas vinsterna efter varje sådant vad.
Om båda har samma slutsumma så vinner "Tie" vadet till 8 gånger pengarna. När en "Tie" uppstår så är alla vad som gjorts av "player" och "Banker" inte betalade eller tagna.
REGLER (SPELARE):
När de två första korten har totalt:   
1, 2, 3, 4, 5, 0  TAR 
6, 7  STÅR KVAR 
8, 9  STÅR KVAR (natural) 

REGLER (BANKEN):
 

Banken har  Tar kort när spelarens tredje kort är:  Tar inte kort när spelarens tredje kort är: 
1-2-3-4-5-6-7-9-0 
2-3-4-5-6-7  1-8-9-0 
4-5-6-7  1-2-3-8-9-0 
6-7  1-2-3-4-5-8-9-0 
  Står Kvar 
8-9    "Natural" Står kvar 

När spelaren står på 6 eller 7, måste banken ta kort på 0,1,2,3,4 och 5 och stanna på 6,7,8 och 9. Banken måste dra kort på 0,1,2 och sen observera bankens regler.