Tilbake/tilbage
DISCLAIMER
Casino Nordic er beregnet for voksne personer, og som er innbyggere i land der bruken av Casino Nordic og dets spill ikke er forbudt ved lov. Det er forbudt for mindreårige å spille. Det er ikke nødvendig å betale innsats for å spille, da spillet kan lastes ned gratis uten krav om at man må spille med ekte penger for å bruke casinoet på egen computer. Spillere som velger å spille med ekte penger gjør dette for egen regning og risiko. Som i alle spill, er det alltid fare for å tape penger.

Ved å bruke software downloaded fra Casino Nordic, aksepterer Spilleren å være bundet av følgende;

  1. Spilleren er over den minstealder som gjelder for det enkelte land
  2. Spilleren er klar over at Spilleren kan spille gratis, eller med ekte penger.
  3. Spilleren finner ikke at spillene i Casino Nordic er støtende, upassende, urettferdige eller usømmelige.
  4. Spilleren skal under ingen omstendighet kunne holde selskapet, dets ansatte, dets ledere, lisenstakere, distributører, forhandlere, affiliates, reklameselskap eller andre agenter, media partnere og andre samarbeidspartnere ansvarlige for, og holde disse fullstendig skadesløse fra alle kostnader, utgifter, skader, med mer som kommer som et resultat av Spillerens; (I) adgang, bruk eller gjenbruk av Web-siden, (II) bruk av et hvert materiale på Web-siden, (III) adgang, bruk eller gjenbruk av Casino serveren, (IV) deltagelse i spillene, eller (V) annet bruk av casinosidene.
  5. Spilleren skal med jevne mellomrom lese disse sidene for bruk av casinoet, minimum 1 gang pr. måned.
  6. Spilleren skal ikke delta i spillene, åpne, bruke eller gjenbruke en spillerkonto, åpne websiden eller casinoet, heller ikke akseptere eller motta gevinst dersom Spilleren ikke fullstendig forstår, godkjenner og blir en del av disse betingelser. Spilleren godtar og aksepterer således, uten unntak, alle regler, bestemmelser og  reguleringer som eksisterer for bruk av casinoet beskrevet på denne side, som også vil kunne endres over tid.
  7. Spillere med egen spillerkonto er helt og holdent ansvarlige for deres egne transaksjoner, og plikter å behandle all kontoinformasjon som konfidensiell informasjon. Skulle Spilleren med spillerkonto gi fra seg eller miste sitt kontonummer og/eller passord, kan ikke Casino Nordic holdes ansvarlige for eventuelle transaksjoner på spillerkontoen som skjer av denne årsak.

Personlig identitet og detaljer om alle medlemmer/spillere blir behandlet konfidensielt. Casino Nordic vil ikke gi informasjon til tredjeperson om noen av casinoets spillere/medlemmer. All regler, reguleringer og utbetalinger vil kunne bli gjenstand for vurderinger av administrasjonen uten forutgående skriftlig varsel.

Dersom du ønsker kontakt med casinoets administrasjon, gå til "Kontakt"-siden der du vil finne korrekt E-mailadresse.